Tamburaški sastav Taliri, 16. 09. 2011.

Preuzmi cjenik
Hopi Svijeće d.o.o. za trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 222, OIB: 83837601226, MB: 4827139. Tvrtka je upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-17/45662-2. Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kn uplaćen je u cijelosti. Član uprave Krešimir Kranjac, direktor, zastupa tvrtku pojedinačno i samostalno. Žiro račun otvoren kod PBZ-a HR5323400091110905743.